Monday, December 05, 2005

Mabuhay ang bagong kasal!Congratulations Ria and John!

We enjoyed your truly Filipino wedding. From the Alibata invitation, to the sapin-sapin rice wedding cake, the buko and gulaman, isaw, bibingka, fish ball, lechon baka, dirty ice cream of an original mamang sorbetero. Thank you also for entertaining your guest with the "Sayaw sa Bangko" a festive native dance of love. We also had a great time singing with Middle C's rendition of VST hits.

May God bless you both...magpakailanman ahaha aha awitin mo at isasayaw ko!

Mabuhay kayo!

Basahin ang blog ni Ria at JohnXXV: Republika ng Pilipinas (trivia: an essential read link ni mlq3 mismo)

No comments: