Monday, November 27, 2006

Happy Anniversary Tatay

Ang bilis ng panahon, dalawang taon na pala tayong kasal Tatay. Nais kong magpasalamat sa Panginoon dahil sa pagpapala mo sa buhay natin.

Thank you for the blessing that is you.

No comments: