Saturday, August 26, 2006

ang sablayU.P. Naming Mahal

U.P. naming mahal
Pamantasang hirang
Ang tinig namin
Sana'y iyong dinggin.

Malayong lupain
Amin mang marating
Di rin magbabago ang damdamin
Di rin magbabago ang damdamin

Luntian at pula
Sagisag magpakailan man
Ating ipagdiwang
Bulwagan ng dangal

Humayo't itanghal
Giting at tapang
Mabuhay ang pag-asa ng bayan
Mabuhay ang pag-asa ng bayan

No comments: