Wednesday, November 13, 2013

Pilipinas kong mahal nawa'y maghilom ang mga sugat na dulot ng bagyong ito.

No comments: