Sunday, December 30, 2007

isang kasalan


Mabuhay kayo Aison at Ditsi!!!
Salamat sa pagbahagi ninyo sa amin ng inyong buhay! Pagpalain nawa ng Poon ang inyong bagong buhay!

No comments: